Testing // Scottex moist toilet paper

Hi Guys!

Ok, I know I normally blog about beauty in the sense of make-up and products, but today is going to something totally different. Not that it hasn’t anything to do with beauty or ‘care’ products, because it has, but it’s just something totally different.

Ok, ik weet dat ik normaal blog over beauty in de zin van make-up en al de bijhorende producten, maar vandaag ga ik het hebben over iets totaal anders. Het is niet zo dat het totaal niets te maken heeft met beauty, want het heeft er wel iets mee te maken, maar het is gewoon een beetje anders dan normaal.

Curious? Then please keep on reading!

Niewsgierig? Lees dan zeker verder!

Thanks to the Trnd community I got the opportunity to test the Scottex moist toilet paper and that’s what I wanted to talk about today! So like I said, something totally different.

Dankzij Trnd kreeg ik de mogelijkheid om Scottex vochtig toiletpapier te testen en daar wil ik het vandaag dan ook even over hebben. Zoals ik al zei, iets anders dan normaal.

I received a testing package with three variations of the product:

Ik ontving drie varianten van het product:

2014-03-12 19.58.05

The first variation is the ‘normal’ one Hygienic comfort and has the scent ‘fresh’

De eerste variant is de ‘normale’ versie. Deze heet Hygienic Comfort en heeft een heel frisse geur.

2014-03-12 19.58.14

The second variation is one especially for people with a sensitive skin and is called Pure Sensitive. This variation doesn’t has a scent or perfume added to it, since it’s especially made for the more sensitive people who get irritated quite fast.

De tweede variant is speciaal ontwikkeld voor mensen met een gevoelige huid en kreeg de naam ‘Pure Sensitive’. Deze variant heeft geen specifieke geur of extra toegvoegingen aangezien gevoelige mensen hier sneller last door krijgen.

2014-03-12 19.58.23

And the last variation I received Naturally Gentle. This variation contains extracts of chamomile and Aloe vera. As we all know these extracts have a soothing character to them.

De laatste variant die ik in mijn pakketje ontving was de ‘Naturally Gentle’. Deze variant bevatte extracten van Kamille en Aloë Vera. Deze geeft je een heel zacht en fris gevoel. Dat komt doordat beide van deze ingrediënten een verzachtende werking hebben.

2014-03-12 19.57.32

I did test these products (and got a lot of people around me to test them too (since I (as you can see) received extra packages to pass around)) and here are my thoughts on this product.

Ik heb deze producten goed getest (net zoals verschillende mensen rondom mij (aangezien ik (zoals jullie kunnen zien) een groot pakketje had gekregen om uit te testen) en hier geef ik jullie mijn gedacht over dit product.

First of all I have to admit that it is weird to use moist toilet paper if you are used to using normal (as in dry) toilet paper all the time. But after getting used to using the moist toilet paper I really have to say it’s so pleasant to use! It gives you a fresh and clean feeling and face it, isn’t that what we want?

Eerst en vooral moet ik toegeven dat het vreemd is om vochtig toiletpapier te gebruiken wanneer je het gewend bent om normaal (dus droog) toiletpapier te gebruiken. Maar eens je het gebruik van vochtig toiletpapier gewend bent, is het heel fijn in gebruik! Het geeft je een heel fris en schoon gevoel! En geef nu toe, is dat niet wat je wilt?

But aside to using it in its conventional way, I did use it differently as well. Since I’m a bit of a hygiene freak (I always carry around a Hygienic gel) I decided to carry around a package of these lovelies as well and I have to say I’m really glad I made this decision! They come in so handy! If I spilled something I could use a wipe, if I felt my hand were dirty I could use a wipe, even when I wanted to freshen up my face a bit I used one of these wipes and they always gave me a fresh and clean feeling!

Maar naast het gebruik op de conventionele manier, werd het door mij ook voor andere zaken gebruikt. Vermits ik zeer gesteld ben op mijn hygiëne (Ik draag altijd een ontsmettende handgel met me mee) vond ik het een goed idee om ook een pakje van dit vochtige toiletpapier met me mee te dragen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik heel blij ben met die beslissing. Ze zijn namelijk zo handig! Als ik iets morstte, gebruikts ik een van deze doekjes; waren mijn handen vuil, dan gebruikte ik een doekje; zelfs wanneer ik mijn gezicht even wou opfrissen, gebruikte ik deze doekjes en ze gaven me steeds een schoon en fris gevoel!

I know they are probably not made for these last actions (or maybe they are…) but hey I really enjoyed using them this way so they really became a part of my daily life! At home we always have moist tissues in the car ‘just in case’ (you never know when to need them). And let me tell you having moist tissues around is such a blast! After filling up your car it’s nice to free your hands from the petrol scent with a moist tissue and if you have to make an emergency toilet stop (you never know with little dudes) you will be happy you have these tissues with you! Having little children around can be hard, but having moist tissues around makes it so much easier at times, so why not having a package of moist toilet paper in your car or bag?

Ik weet dat ze misschien niet zozeer voor deze dingen gemaakt zijn (of misschien net wel…?) maar ik vond het zo fijn om deze doekjes op deze verschillende manieren te gebruiken! Ze werden hierdoor de afgelopen weken dus een deel van mijn dagelijkse leven. Thuis hebben we altijd een pakje vochtige doekjes in de auto ‘just in case’ (je weet nooit wanneer je ze nodig hebt). En laat me jullie vertellen dat vochtige doekjes in je auto hebben heel handig is! Na het tanken is het heel fijn om de benzinegeur van je handen te wrijven met een vochtig doekje en moet je tussendoor even een nood toilet-stop maken (je weet het nooit bij kleine kinderen) dan ga je ook heel blij zijn dat je deze doekjes bij de hand hebt! Kleine kinderen in de buurt hebben is soms moeilijk, maar vochtige doekjes bij de hand hebben kan dit zeker een stuk gemakkelijker maken, dus waarom zou je dan geen pakje vochtig toiletpapiet in de auto leggen?

Scottex moist toilet paper really comes in handy and it really convinced me! I’m using it on a daily basis and if you are curious to try it I can definitely recommend it to you all!

Scottex vochtig toiletpapier is heel handig voor dit soort dingen en heeft me zeker overtuigd! Ik gebruik het ondertussen in mijn dagelijkse leven en als jullie er nieuwsgierig naar zijn, dan raad ik jullie het zeker aan om het eens te proberen!

What do you all think? Do you use moist tissues? Or do you carry them with you/have them in your car? Please let me know!

Wat denken jullie? Gebruiken jullie vochtige doekjes? En dragen jullie misschien ook een pakje met jullie mee/of heb je ze in de auto liggen? Laat me het dan zeker weten!

See you all later!

Xoxo

Anneleen

Advertisements

2 Comments

Filed under Beauty, General

2 responses to “Testing // Scottex moist toilet paper

  1. pinkit1988

    Ik heb altijd een pakje vochtig toilet papier in huis maar dit gebruik ik op de wc als er een oppaskindje na de wc is geweest…. Soms is dat gewoon lekker makkelijk 🙂 x

  2. Inderdaad 🙂 Dat heb ik van mijn testers met kleine kindjes ook gehoord 🙂
    En ja vochtige doekjes in huis zijn gewoon heel erg makkelijk!
    Dank je voor de comment!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s